KFC BRASSCHAAT
stamnummer 228
Evenementen kalender
ZOMERSTAGES JULI & AUGUSTUS
ZEESTAGE 2018 ma. 9/4 t.e.m. woe. 11/4 U10 tem U15 verdere info volgt
 Persbericht KFC Brasschaat
SOCCER ONLINE
Kfc Brasschaat, 106 jaar jong, werkt verder aan de toekomst.
Hoewel het behoud in 1e provinciale – zij het heel nipt - niet kon verzekerd worden, blijft de ambitie van KFC Brasschaat ongewijzigd! Het is en wordt nog meer een familieclub waar onze kinderen op een goed omringde manier aan sport kunnen doen, gekoppeld aan een verstandige sportieve ambitie. Hierbij zal de focus op de doorstroming van de eigen jeugd naar het eerste elftal een grote rol toegediend krijgen,. Kfc Brasschaat wil op een gezonde, haalbare en betaalbare manier op een zo hoog mogelijk niveau acteren, aldus de voorzitter Patrick Termissen. Om dit doel en deze visie kracht bij te zetten, hebben we een aantal structurele aanpassingen doorgevoerd, zoals oa: • Op bestuurlijk vlak word het kernbestuur uitgebreid van 3 tot 10 personen. Huidig voorzitter Patrick Termissen heeft de club de afgelopen jaren volledig geherstructureerd en zal nu in het bestuur blijven als adviseur. “ Mijn taak van de afgelopen jaren was vooral het financieel onder controle te krijgen, een hele klus met de nodige ups en downs, maar de resultaten zijn er stilaan aan het komen. Uiteraard moeten we ook voor de komende jaren telkens opnieuw de vinger aan de pols houden. Het blijft elk seizoen opnieuw echt knokken om de club draaiende te houden” vertelt ontslagnemend voorzitter Patrick. Buiten het financiële gedeelte is het ook elk seizoen op zoek gaan naar vrijwilligers, mensen die zich kosteloos willen inzetten voor de club en geloof me, je hebt er elk seizoen tekort. Mijn dank is dan ook groot naar al onze medewerkers, trainers en afgevaardigden, tenslotte zorgen deze mensen steeds voor de juiste sfeer, de opleiding van onze kinderen, dit in weer en wind! Een dikke merci daarvoor is zeker op zijn plaats kondigt Patrick nog aan. • Daarnaast is KFC Brasschaat bijzonder trots om aan te kondigen dat voor het eerst in de clubgeschiedenis een vrouw de rol van voorzitter zal waarnemen ! Agnes De Roover zal vanaf 1 juli deze post overnemen van Patrick Termissen. Agnes loopt al een heel tijdje mee in het voetbalmilieu en is dus zeer bekend met het wereldje. Zij is reeds een aantal jaar lid van Kfc Brasschaat en de juiste persoon om het beleid verder te zetten. Iedereen is tevreden dat Agnes de aanvoerdersband van het bestuur zal dragen. Luc Goossens is reeds jaren aanwezig in onze club en zal de rol van ondervoorzitter op zich nemen. Beiden kunnen uiteraard alle steun krijgen van Patrick die het reilen en zeilen van deze club echt kent. De uitbreiding en verandering in de structuur waren noodzakelijk om de continuïteit voor de volgende jaren te kunnen garanderen. De veranderingen zijn in alle sereniteit besproken en zullen in alle rust en tot ieders tevredenheid ingevoerd worden. De tijd is aangebroken dat er 10 personen zich voor de kar spannen en zorgen voor een positieve verderzetting van deze club.Ik hoop dan ook dat door deze positieve flow waar onze club zich momenteel in bevindt, we aanzien mogen worden als een belangrijke club binnen onze gemeente en zo op steun mogen rekenen van de gemeente Brasschaat, aldus Patrick. • Op sportief vlak is bewust gekozen voor Jo Van Dijck als hoofdcoach. Jo komt over van RAFC waar hij als beloften-coach gewend is om met talentvolle jongeren te werken maar ook om met ervaren spelers om te gaan. Hij zal geassisteerd worden door Kevin Van Dijck en door Jan Cotemans als keeperstrainer. Daarnaast zullen de jongeren van de seniorenkern een aparte trainer krijgen. Bart Schenck zal deze taak op zich nemen en de provinciale reserven leiden. Chris Janssens zal als jeugd-coördinator er op toezien dat de jeugdtrainers onder goede omstandigheden werken. Hij zal mee zorgen voor de doorstroming van jeugd naar eerste elftal. Er vertrekken een aantal spelers die de afgelopen jaren mee de successen hebben geschreven. De club bedankt hen langs deze weg oprecht voor hun inbreng en wenst hen alle succes bij hun verdere carrière! Het vertrek van een aantal van die sterkhouders maakt dat nu gebouwd wordt aan een nieuwe ploeg. Die bestaat uit een mix van jonge (eigen) talenten en spelers met heel veel ervaring. Een mooie uitdaging voor de technische staf samen met de sportieve cel, onder leiding van Erik Heirman en de spelerskern om hier een goed geheel van te maken en zo hoog mogelijke ogen te gooien in de competitie. • Een nieuw bestuur vraagt ook nieuwe uitdagingen, de laatste vergadering onder leiding van Patrick Termissen geschiedde dan ook al rijdend in een minibusje, waar na deze vergadering er nog een verrassing te wachten stond en waar als bij wonder het de clubkas nog een centje heeft opgebracht. KFC Brasschaat is na 106 jaar springlevend ! Iedereen is ervan overtuigd dat de huidige wijzigingen de basis vormen om dit nog lang zo te houden. Voor meer informatie bezoek onze site www.kfcbrasschaat.be
Onze club bestaat verder uit vele vrijwillige medewerkers, die wij van harte danken voor hun inzet!
Gemeentepark 16 (kunstgrasveld) • 2930 Brasschaat designed by addtime - e-mail: add_time@skynet.be